13 มีนาคม 2562 สระน้ำกลางหมู่บ้านเริ่มแห้ง ชาวบ้านครบุรีใต้ นครราชสีมา ไม่มีน้ำใช้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1517170

ไม่มีน้ำใช้ ชาวบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 10 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีน้ำใช้ เพราะสระน้ำกลางหมู่บ้านที่ขุดมาตั้งแต่ปี 2538 ตอนนี้น้ำเริ่มแห้ง น้ำที่เหลือก็ขุ่นๆ มีแต่โคลน ใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ ต้องซื้อน้ำมาใช้บรรเทาความเดือดร้อน สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา นำน้ำมาแจกจ่ายและขุดลอกคลองด่วน.